BB GLOBAL TRANSLATION

บริษัทชั้นนำในการให้บริการล่ามแปลภาษาอันดับ 1 ของประเทศไทย

BB GLOBAL TRANSLATION
พิถีพิถันในการคัดเลือกล่ามที่มีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาชีพ คือหัวใจสำคัญของงานแปลที่มีคุณภาพ

ทำไมต้องเรา

  •   แม่นยำคําศัพท์เฉพาะด้าน
  • พื้นฐานภาษาแน่น รู้คำในการถ่ายทอดได้หลากหลาย รวมถึงเข้าใจถึงวัฒนธรรมของภาษานั้นๆ
  • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานที่ต้องแปลเช่น 5ส ISO กฏหมาย อื่น ๆ เป็นต้น

ภาษาที่ให้บริการ

ล่ามภาษาจีน

ล่ามภาษาอังกฤษ

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

ล่ามภาษาเกาหลี

ล่ามภาษาเวียดนาม

ล่ามภาษาสเปน

ล่ามเจรจาธุรกิจ

ล่ามโรงงานอุตสาหกรรม

ล่ามวิศวกรรม-เทคนิค

ล่ามประชุมสัมมนา

ล่ามโรงพยาบาล

ล่ามการทูต

อื่นๆ

 

BB GLOBAL TRANSLATION

  • เราคือศูนย์รวมล่ามและพิธีกรมืออาชีพของประเทศ
  • เรามีล่ามที่มีใบอนุญาติ และประสบณ์การสูง สำหรับงานเป็นทางการต่างๆ
  • เรามีบุคลากรล่ามและพิธีกร 2 ภาษามืออาชีพให้เลือกมากมายหลายภาษา ทุกเพศทุกวัย

ลูกค้าของเรา

บางส่วนของลูกค้าที่มั่นใจใช้บริการกับเรา

ลูกค้าของเรา

บางส่วนของลูกค้าที่มั่นใจใช้บริการกับเรา

ลูกค้าของเรา

S__51822644-removebg-preview

แอดไลน์คลิ้กเลย

S__51822644-removebg-preview

แอดไลน์คลิ้กเลย